KURIKULUM

 1. A. KURIKULUM DI SETIAP JENJANG
N0. JENJANG MATERI PELAJARAN KOMPETENSI
1. I`DADIY 1)     Adab Tholabul ‘Ilmiy Syar’iy

 

2)     Al-Quran:

a. Tahfizh

b. Tajwid

c. Tahsin

3)     Bahasa Arab :

a. Kosa kata

b. Nahwu

c. Shorof

d. Dasar-dasar Balaghoh

 • Santri memahami dan menerapkan etika, adab, serta kedisiplinan dalam mempelajari ilmu syar’iy.
 • Santri menguasai kosa kata Bahasa Arab yang diperlukan dalam memperdalam ilmu syar’i pada jenjang-jenjang berikutnya.
 • Santri memiliki kesiapan ilmiah yang cukup untuk menggali lebih mendalam berbagai ilmu syar’i dari berbagai kitab rujukan.
 • Pada jenjang ini santri telah hafal Al-Quran dengan baik.
2. TA’HILIY 1)     Aqidah :

 

a. Dasar-dasar ilmu aqidah Ahlus Sunnah mencakup Tauhid Uluhiyah, Rububiyah, serta Asma’ wa Shifat

b. Pengembangan ilmu aqidah secara lebih mendetail dan mendalam

2)     Tafsir :

a. Tafsir Al-Quran dari Juz 1 hingga Juz 30

b. Ushul Tafsir

3)     Hadits :

a. Dirosatul Mutun

b. Dirosatul Isnad

c. Tsaqofatus Sunnah

4)     Fiqh :

a. Dasar-dasar  Fiqh (Fiqh Madzhab)

b. Ushul Fiqh

c. Pengembangan (Fiqih Muqoron)

5)     Sirah Nabawiyah dan Tarikh Islam:

a. Sirah Nabi

b. Dirosah Tarikh hingga era Khilafah Utsmaniyah

 • Santri memahami ilmu aqidah secara mendalam dan menyeluruh meliputi semua cabang ilmu aqidah.
 • Santri memahami tafsir setiap ayat Al-Quran, etika ilmu tafsir dan kaidah penafsiran ayat Al-Quran.
 • Santri telah membaca mempelajari, dan memahami hadits-hadits yang diriwayatkan dalam Shohih Bukhori, Shohih Muslim, Sunan Turmudzi, Sunan Abu Dawud , Muwatha’ Malik, dan beberapa kitab hadits lainnya sehingga memiliki wawasan yang mendalam dan luas seputar hadits-hadits Nabi saw.
 • Santri mengenal etika ilmu periwayatan serta kondisi para perawi hadits sehingga mampu mengenali dan memilah antara hadits sahih dan hadits palsu.
 • Santri memiliki hafalan tidak kurang dari 1500 hadits.
 • Di bidang fiqh, santri memahami perbedaan pendapat dalam berbagai persoalan fikih serta menguasai dasar-dasar ilmu ushul fiqh yang menguatkan fondasi ilmiahnya dalam mencapai level pemecahan terhadap berbagai persoalan fikih kontemporer.
 • Santri mengenal sejarah Nabi saw. dan para khalifah, serta memahami sejarah perkembangan Islam memiliki bekal ilmiah yang cukup untuk memahami berbagai aliran umat Islam dan beragam persoalan umat yang timbul di zaman sekarang.
3. TAKMILIY 1)     Al-Firoq wal Afkar :

 

a. Firqoh-firqoh besar dalam Islam klasik dan kontemporer

b. Faham-faham dan ideologi Barat dalam kelompok-kelompok Islam

2)     Fiqh Dakwah

3)     Qo’atu Bahts[1]

 • Santri memahami perbedaan faham berbagai kelompok sesat di awal Islam hingga sekarang, sehingga mengetahui hubungan berbagai kelompok sesat itu dengan usaha musuh-musuh Islam dalam merusak Dienul Islam dari dalam.
 • Santri memiliki dasar-dasar pemahaman tentang fiqih dakwah dan mampu mengenal prioritas-prioritas dalam berdakwah dan menyebarkan dienul Islam secara benar.
 • Santri terbiasa menulis dan membuat berbagai penelitian dalam bidang ilmu syar’i.
4. EKSTRA KURIKULER 1)     Komputer

 

2)     Bahasa Inggris

3)     Beladiri

4)     Berenang dan berkuda

5)   Kewanitaan

 • Santri mempunyai berbagai keahlian yang diperlukan untuk menghadapi tantangan dakwah dalam kehidupan modern sebagai bekal dalam menjalankan tugas dakwah.

[1] Seluruh buku yang digunakan dalam kurikulum secara garis besar merupakan buku-buku yang bebas dari kontroversi antar ulama Ahlus Sunnah.

 

Iklan

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s